Unele s? îmbun?t??easc? comunicarea in grupuri. Impactul diverselor

Unele recomand?ri specifice:1. Ferestrele (spre deosebire de ferestrele) într-o înc?pere nu-?i m?re?te dorin?a social?; cu cât sunt mai mari (între tavan ?i podea) cu atât mai bine. Indiferent dac? ferestrele sporesc eficien?a sarcinilor pentru ocupan?ii unei înc?peri, r?mâne controversat?, de?i st?rile emo?ionale ?i tonul pot fi îmbun?t??ite de lumina natural?.Desigur, natura sarcinii este important? atunci când se ia în considerare ferestrele; de exemplu, comportamentul intim nu este de obicei încurajat de ferestre.2. În mod normal, dac? camera este bine luminat? (în mod ideal cu lumin? natural?), un tavan înalt (sau înclinat) încurajeaz? interac?iunea social?.3. Mobil? poate sprijini ?i încuraja sociale interac?iune dac? aranjamentul s?u elimin? orice bariere între ?i printre oameni (de exemplu, un cerc de scaune ar fi preferabil fa?? de liniile de birouri). Aranjamentul cel mai “neprietenos” pentru mobilierul de birou implic? configura?ia tradi?ional? de “configura?ie a scaunelor cu dou? dimorfe-orientate spre-un birou între ele”. Desigur, cât de mul?i oameni trebuie s? interac?ioneze trebuie s? informeze ?i configura?iile de mobilier, precum ?i cultura mai larg? influen?eaz? ceea ce oamenii consider? “prietenos” sau “neprietenos”.O sumarizare a modalit??ilor de a crea spa?ii s? stimuleze interac?iunea ?i s? îmbun?t??easc? comunicarea in grupuri. Impactul diverselor mobilieralegeri ?i aranjamente, ferestre ?i iluminatul este discutat. O extensie adnotat? bibliografia este inclus?.4. Cu unele excep?ii, canapelele sunt mai pu?in formale decât scaunele, dar avantajele lor pot fi atenuate dac? grupul nu este familiarizat. În plus, considera?iile privind scaunele ergonomice devin importante dac? sarcinile implic? perioade lungi de timp.5. Pentru a maximiza schimbul social, mobilierul nu ar trebui s? furnizeze indicii relativ în cadrul grupului.7. Configur?rile care permit orient?ri deschise, în esen?? fa?? în fa?? cu ceilal?i membri ai grupului (permi?ând ajust?ri individuale) încurajeaz? interac?iunea social? mai mult decât cele care nu o fac.8. În plus fa?? de sprijinirea muncii individuale cu spa?ii personale de lucru, zonele de lucru ar trebui s? fie organizate în mod inten?ionat în jurul func?iilor sociale ?i de colaborare care apar în locul de munc?