TOR velike tvrtke kako bi sigurno i

TOR – eng. The onion router

Tor je sustav koji  korisnicima
omogu?ava anonimno i sigurno korištenje interneta, pretraživanje web stranica,
razmjenu poruka i sl.. Sigurnost i anonimnost su omogu?eni na na?in da se preko
Tor-a sprije?ava analiziranje korištenog mrežnog prometa, oblika mrežnog
nadzora koji može ugroziti sigurnost i anonimnost korisnika te njegove aktivnosti
na internetu. Komunikacija se preusmjerava 
unutar onion poslužitelja tj. Unutar distribuirane mreže poslužitelja,  ovim na?inom se korisnika štiti od internet
stranica koje neovlašteno sakupljaju podatke o posjetiteljima, od napada?a koji
pokušavaju ste?i pristup potencijalno osjetljivim podacima pa ?ak i od samih
onion poslužitelja. Pojedinci Tor koriste kako bi web stranicama onemogu?ili
pra?enje njihovih aktivnosti

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Slika: http://rarcher.azurewebsites.net/Images/support_location_unknown01.png
(14.01.2018.)

 

te za pregledavanje web stranica
ili za povezivanje na sustave trenutnih poruka koje njihovi lokalni davatelj
Internet usluga blokiraju.

 

Slika: https://i.ytimg.com/vi/aJLc4xPlGdk/hqdefault.jpg
(14.01.2018.)

Tor sustav mogu?e je koristit na Windows, Mac OS X, Linux,
BSD i Unix operacijskim sustavima, a omogu?ava korištenje raznih usluga kao
npr. obajvljivanje web stranica bez da je mogu?e otkriti njihovu lokaciju. Korisnici
?esto koriste ovaj sustav za privatnu komunikaciju, npr. sobe za komunikaciju
ili forumi namijenjeni žrtvama nasilja ili oboljelim osobama. U?estala je
upotreba ovog sustava za socijalno osjetljivu komunikaciju,

 

Tor
sustav ?esto koriste i ?lanovi razli?itih nevladinih organizacija tijekom boravka
u stranim zemljama kako bi sigurno pristupali internet stranicama svojih
organizacija, tako?er ga koriste i velike tvrtke kako bi sigurno i anonimno
analizirali konkurentnosti. Tor je postao zamjena za tradicionalni VPN (eng. Virtual
Private Network) koji otkriva to?no vrijeme provo?enja komunikacije i koli?inu
prenesenih podataka.

mreže
koje otkrivaju to?no vrijeme provo?enja komunikacije kao i koli?inu prenesenih
podataka.

 

Raznolikost
korisnika Tor mreže dodatno pove?ava razinu privatnosti jer se Internet
aktivnosti

pojedinog
korisnika kamufliraju aktivnostima svih ostalih korisnika ovog sustava. Zbog
toga

pove?anje
broja korisnika i njihova raznolikost ujedno zna?i i pove?anje razine zaštite
koju Tor sustav

pruža.

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out