Sino bata pa ay hindi karapat dapat na

Sino nga ba si Rizal sa atin? Bakit siya ang ating pambansang bayani? Sa pagkakakilala ko kay Jose Rizal siya ay isang ginoo na matalino, mapagmahal, at mapagkumbaba. Ngunit ang pinaka mahalagang katangian niya ay ang hilig niya sa pagsusulat. Napag-alaman ko na ang dahilan ng pagkakaroon ng malayang bansa ay dahilan sa pagsulat ni Jose Rizal tungkol sa pagmamahigpit ng mga kastila sa mga indios. Ipinakita niya sa kanyang libro na “Noli Me Tangere” ang galit niya sa mga kastila. Maraming pagkakaparehas ang kaniyang isinulat noon sa kasalukuyang panahon. Ang mga isinulat niya na libro at mga tula ay may lihim na pahiwatig para sa mga pilipino at yun ang gumising sa katotohanan at simulan tangkilikin ang sariling bayan. Sa aking kaalaman noong ako ay bata pa ay hindi karapat dapat na maging bayani si Jose Rizal dahilan sa ito ay nagsulat lamang nang mga nobela at tula at walang ginawang aksyon sa pagliligtas sa mga Filipino laban sa mga Kastila. Ngunit nang ako ay humantong na ng kolehiyo unti-unting lumilinaw na sa akin kung bakit siya ang naging bayani ng ating bansa. Iminulat niya sa mga pilipino gamit ang kaniyang pagsusulat na dapat nating bigyang kahalagahan ang ating sariling wika. Ang kagitingan ng isang bayani ay hindi nasusukat sa dami ng kaniyang kinitil, ito ay mabibilang sa dami ng mga tinulungan sa pagbabago at pagbibigay ng inspirasyon. Kahit nasa panganib ang kaniyang buhay at pamilya, ikinalaban niya ang mga dominanteng mananakop upang ipaglaban ang tama (Lopez n.d.)  .Sa dinami-dami niyang napagdaanan sa buhay, siya ay naging matatag para lamang sa bayan. Ayon kay Brandon Chiong, sa pagkadami-daming naranasan ni Rizal sa buhay, hindi pa rin siya nakitaan ng pagsuko. Nakaranas siya ng pananakit, paggutom, pagdurusa, at siya pa ay ipinakulong ngunit hindi ito naging hadlang sa pag laban sa mga kastila. Lumaban pa rin siya hanggang sa kaniyang huling hininga.(Chiong 2014). Malawak ang natutunan ko sa klase. Hindi lamang ito umiikot sa pagkakakilanlan kay Rizal, ito rin ay nagbigay ng saysay sa kasaysayan ng ating bansa. Nabanggit ng aking propesor na si Sir Chua, na meron tayong history bago pa dumating ang mga espanyol. Nasakop na lamang tayo nila at naimpluwensyahan gamit ang relihiyong kristiyanismo. Naging mahalagang bahagi ng aking buhay ang pag-aaral sa ating kasaysayan dahil namulat ako sa sitwasyon ng ating bansa nang hindi pa ito nagiging malaya sa mga kastila. Natutunan ko din na ang ating bansang pilipinas ay maraming pinagdaan sa kamay ng mga mananakop pero sa huli naging matatag ang mga pilipino at ipinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng Pilipinas. Bilang isang mamamayang pilipino at estudyante, tungkulin kong alagaan at mahalin ang aking bansa sa pamamagitan ng pagtangkilik ng gawaing pilipino at mapahiwatig sa lahat na ang pilipinas ay matatag dahil maraming mga bayani ang nagtanggol dito. Sa kasalukuyan meron pa ring mga taong sumasalamin sa ugali ng mga karakter ni Rizal sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang gobyerno na nagsisilbing mga prayle, mga mahihirap na tulad ni sisa. Kailan pa ba tayo matututo ng ating mga kamalian? Kinakailangan bang bumalik ulit si Rizal upang ipaglaban ang kahirapan ng Pilipinas? Hindi na, dahil kailangan tayo mismo ang kumilos. Ipakita natin na kahit wala na si Jose Rizal ay kaya pa rin nating gayahin ang kaniyang pagmamahal sa bayan. Ginagawa ko itong inspirasyon dahhil alam ko na hindi ko kakayanin labanan mag isa ang kahirapan ng ating bansa. Hindi ko man naisip na may mga taong sumasamba kay Rizal na parang diyos, ako ay nagagalak naman na may mga tao pa ring pinahahalagahan ang ating pambansang bayani.

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out