Pulsvisserij de sleepnetten elektroden vast zitten die voor

Pulsvisserij valt onder beroepsvisserij waarbij er met een unieke net over de zeebodem wordt gevaren en zo vis gevangen wordt. Speciaal aan pulsvisserij is dat er aan de sleepnetten elektroden vast zitten die voor een licht elektrisch veld over de zeebodem zorgen, er wordt dus gebruik gemaakt van elektriciteit.Hierdoor wordt er in plaats van met wekkerkettingen over de bodem gesleept, zoals dat bij de traditionelere boomkorvisserij wordt gedaan, de vis opgeschrikt door verschillende stroomstoten die die door de uiteinden van deze elektroden worden afgegeven. Deze type visserij richt zich voornamelijk op de platvis tong, waarbij schol en op kleine schaal garnalen mee gevist worden.Deze manier van vissen is omstreden. Volgens critici is de methode zeker niet diervriendelijk doordat de vis als het ware geëlektrocuteerd worden, wel is het zo dat de vis niet verdoofd/gedood wordt door de toegediende stroomstoot. De geraakte bodemvis reageert met een soort stuiptrekking op de electriciteit, een onwillige stuip reactie waardoor hij van de bodem opspringt en in het net (waar de elektroden aan vast zitten) terechtkomt. Daarbij heeft deze manier van vissen zeker ook voordelen op het milieu. Ten eerst kost deze manier van vissen een stuk minder brandstof dan de ‘traditionele’ bodemsleepnet manier, dit komt doordat het al gehele gewicht van het tuig lichter is en de snelheid waarmee de boot moet vissen lager ligt. Ook is de pulskor minder in contact met de bodem, hierdoor heeft het minder weerstand op de bodem (dus ook weer minder brandstof nodig), en doordat het minder weerstand heeft wordt de zeebodem niet als het ware geploegd en daardoor beschadigd, hierdoor wordt het ecosysteem van de zeebodem beter in stand gehouden dan als er een tradionele net overheen zou zijn gegaan. Tot lange tijd was het door de EU verboden om deze vistechniek toe te passen in europese wateren, dit kwam met name door het ‘dieronvriendelijke’ schok die de vissen ontvingen.Maar sinds 2007 worden er op kleine schaal toch ontheffingen toegekend, met name aan Nederlands vissers. Daardoor zijn op dit moment Nederlandse vissers de enigen die op grotere schaal deze manier van vissen toepassen.

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out