Participarea tema pe care mi-am ales-o sa o

         Participarea la comertul international
este foarte importanta si acest lucru o demonstreaza si tema pe care mi-am
ales-o sa o dezvolt in acest eseu ,si anume reducerea saraciei si a
subdezvoltarii determinate de castigurile obtinute din participarea la Comertul
iInternational .

         Mai intai as dori sa explic ce este
subdezvoltarea si prin aceasta si saracia la nivelul unei tari .

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Raportul
dezvoltare-subdezvoltare este unul antagonic de aceea putem spune ca
subdezvoltarea este reversul dezvoltarii si reprezinta o situatie economica in
care persista saracia absoluta ,niveluri scazute ale standardului de viata ,
rate de crestere economica scazute , servicii medicale precare , un
dezechilibru intre rata mortalitatii si a natalitatii , nesatisfacerea nevoilor
oamenilor , dependenta de exterior . . Astfel putem spune ca subdezvoltarea
reprezinta un ansamblu de structuri ce evidentiaza dezechilibre intre diferite
sectoare economice , dependente precum cea financiara , tehnologica si
culturala fata de alte state dezvoltate , discrepante sociale datorate marilor
inegalitati de venituri , avere , putere dar si educatie . Statistic vorbind ,
starea de subdezvoltare economica condamna peste 2 miliarde de oameni din
intreaga lume la o viata plina de neajunsuri si la saracie .

Cum
poate Sistemul Comercial International sa combata toate aceste lucruri si sa
reduca saracia si subdezvolarea ?

         Cre?terea economic? ,sau dezvoltarea economica , reprezint? capacitatea unei economii de a genera ?i a men?ine o
cre?tere a produsului s?u global (P.I.B. sau P.N.B. ). Altfel
spus un stat trebuie sa-si mareasca PIB sau PNB daca doreste o crestere
economica adica rata de crestere economica exprima modificarea in decursul unei
perioade de timp a PNB /locuitor sau a PIB /locuitor , in preturi constante .
De obicei ritmurile sunt pozitive dar exista si tari care inregistreaza ritmuri
negative de crestere economica , adica PIB-ul este in scadere fara de perioada de
baza . Aici intervine rolul si castigurile obtinute prin participarea la
Comertul International .  Participantii la
Comertul International sunt atat tarile foarte dezvoltate cat si cele
nedezvoltate sau subdezvoltate . Astfel se creeaza mai intai o legatura directa
prin comert intre tarile dezvoltate si celelalte care vor beneficia prin acest
proces . De asemenea tarile subdezvoltate vor beneficia de anumite favoruri
fiscale , reducerea taxelor datorita legaturilor pe care si le-au facut cu
anumiti participanti la Comertul International . Aceasta putem spune ca este
prima conditie in participarea la comertul international : creearea de legaturi
intre state , nu creezi legaturi inseamana ca nu participi si nu vei avea parte
de beneficii deoarece acestea nu vin numai din partea tarilor dezvoltate ci vin
si din responsabilizarea ta ca tara prin incheierea unor acorduri si trate .

         Primele elemente la care ar
trebui sa se inregistreze cresteri 
sunt economiile,
investi?iile ?i tehnologia .
Capitalul este cu siguranta insuficient in ??rile subdezvolate  .
El se traduce printr-o productivitate precara , o inzestrare slab? cu
tehnologie ?i un sc?zut grad de performan??. Capitalul este scazut datorita
ratei sc?zute a investi?iilor interne dar si datorita aportului extrem de
limitat al ISD (investi?iilor str?ine directe).

Economiile, de asemenea, sunt pu?ine, cand veniturile sunt sc?zute,
imprumuturile externe sunt scumpe, iar asisten?a str?in? este foarte greu de
ob?inut , si  insuficient?. Cat despre
inovare ?i domeniul tehnologic, se ?tie c? pe termen lung , acesta este un
factor foarte important in eficientizarea investi?iilor. Schimb?rile
tehnologice au la baza  atat o tehnic?
mai performant? (ma?ini, calculatoare, etc.), cat ?i int?rirea produc?iei ,
sporirea eficien?ei.

In acest context Comertul international poate ajuta foarte mult mai ales la
nivel regional . Marile companii din tarile dezvoltate ar putea veni sa
investeasca in tarile sarace si sa profite de costurile ieftine , de forta de
munca ieftina , de anumite beneficii fiscale din partea statului care ii ofera
toate posibilitatile sa vina sa investeasca la el in tara . Astfel ISD vor avea
cresteri foarte mari dar de asemeni vor ajuta si la cresterea economiei
statului sarac . De asemenea ISD-urile pot stimula si investitorii interni sa
se dezvolte si aduca buna stare nationala . De asemenea tot prin comertul
international se pot dezvolata domeniile tehnologice , deoarece firmele care
vor veni sa investeasca in tarile sarace vor veni cu aparatura performanata
precum masinarii , calculatoare , roboti dar in acelasi timp vor veni si cu
personal bine pregatit in domeniu . Astfel forta de munca nepregatita in acet
domeniu va avea parte de training-uri si de cursuri de specializare , elemente
care vor duce la accesul la educatie si la pregatirea profesionala a populatiei
 . Toate acestea vor duce la o crestere a
importurilor dar mai ales a exporturilor din tarile sarace , valori care vor fi
inregistrate in marirea PIB-ului adica vor fi inregistrate cresteri economice .
 

        Un alt factor care ar putea
duce la o crestere economica  este transformarea structural?. Aceasta
implic?, industrializarea, urbanizarea dar si schimbarea modului de produc?ie,
de la cel tradi?ional, la cel modern. In ceea ce prive?te ??rile in curs  dezvoltare, in special cele
mai s?race, ponderea cea mai mare o detine agricultura la crearea P.N.B.-ului,si
anume  intre 40% ?i 60%. Sectorul tertiar
este al doilea ca importanta , intre 20 ?i 40%. Cre?terea nivelului de dezvoltare
implic? ?i modificarea ponderii sectoarelor respective , deoarece ele nu sunt
atat de eficiente precum se asteapta  ,agricultura,
de exemplu, detinand o pondere foarte mare in crearea P.N.B., dar care nu poate
 asigura hrana popula?iei ??rilor
respective . Astfel tarile dezvoltate vin si ajuta tarile sarace sa se modernizeze
prin industrializare , prin urbanizare , aceste sectoare devenind mult mai
importante si cu o pondere mult mai mare fata de cele traditionale .
Industrializarea va face apoi sa se mareasca si exporturile tarilor sarace prin
diversificare ?i o cre?tere a ponderii
produselor manufacturate , adica tara subdezvolatata incepe acum sa poduca mai
multe produse , sa le divesifice prin tehnicile mentionate mai sus (inovare in
domeniul tehnologic ,industrializare , etc ) . 

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out