Ministar da se predsjednik RS-a želi predstaviti kao

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekti? ustvrdio je da BiH nikada nije uputila nikakav zahtjev za hapšenjem predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika, kazavši da se jedini zahtjev koji je upu?en Srbiji odnosio na provjere u pogledu krivi?ne-pravne pomo?i.Taj zahtjev Srbiji, kaže, upu?en je s ciljem provjere “sumnjivih finansijskih transakcija” predsjednika RS-a, jer je, pojašnjava Mekti?, Dodik uplatio iznos od 750.000 eura na ra?un u Komercijalnoj banci u Beogradu, a nema dokaza o prijeklu tog novca.Tvrdnje Dodika da je postojao zahtjev za njegovim hapšenjem, Mekti? je nazvao neistinitim.– Dodik je bezo?no lagao i obmanjivao narod zato što ne smije pri?ati o ekonomskim temama u Republici Srpskoj – kazao je Mekti? novinarima u Sarajevu, dodaju?i da je predsjednik RS-a obmanuo i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vu?i?a u vezi zahtjeva za hapšenjem.Mekti? smatra da se predsjednik RS-a želi predstaviti kao žrtva te ga je pozvao da, umjesto o izmišljenom zahtjevu za hapšenje, radije pri?a o lošoj ekonomskoj sitauciji u RS-u.Mekti? je još dodao da ima “imalo pravne države, Dodik bi do sada bio 50 puta uhapšen”.Budu?i da se sada oglasilo i Ministarstvo pravde Republike Srbije i potvrdilo ?injenicu da nije bilo nikakvog zahtjeva za hapšenjem Dodika, Mekti? je kazao da o toj temi nema ništa više da se kaže.Ministar sigurnosti BiH osvrnuo se i na napad na Vu?i?a koji se desio prije tri godine u Poto?arima, a koji još uvijek nije riješen, kazavši da je Ministarstvo sigurnosti uradilo sve što je bilo u njihovoj nadležnosti.– Protiv šest osoba smo podnijeli izvještaj o krivi?nom djelu za napad na Vu?i?a u Srebrenici, u Poto?arima, i dostavili Tužilaštvu ogromnu koli?inu materijala kojim dokazujemo da su te osobe po?inile krivi?ni djelo napada – pojasnio je.Me?utim, kaže Mekti?, Tužilaštvo BiH nikada nije pokrenulo istragu, iako je on vršio pritisak i više puta pozivao Tužilaštvo da to urade.Ministar je komentirao i pitanje zapošljavanja novih uposlenika, što, imaju?i u vidu da je još uvijek na snazi moratorij o zapošljavanju, nije mogu?e.– U Ministarstvu sigurnosti nema finansijskih sredstava kada su u pitanju nova zapošljavanja, osim ako neko ode u penziju, pa da onda popunimo to radno mjesto – kazao je Mekti?.Tako?er, napomenuo je da u Ministarstvu sigurnosti imaju uposlenike koji rade prema Ugovoru o djelu, ali da njih pla?a UNHCR, a ne Ministarstvo.