Innledning hvordan religionene er i Norge. I

Innledning

I denne oppgaven skal jeg
fortelle litt hver av de tre religionene som hører til Midtøsten, det vil si
Kristendommen, Jødedommen, og Islam. Jeg skal forklare særpreget ved de
forskjellige religionene, deres tro og tradisjoner. Jeg skal også skrive om
viktige hendelser gjennom historien. Jeg skal skrive hvordan religionene er i
dag, og hvordan religionene er i Norge. I tillegg reflektere særtrekk ved
kunst, arkitektur og musikk knyttet til de forskjellige religionene.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Islam

Hva vil det si å være Muslim

Islam er den yngste og
nyeste av de store religionene i verden, Islam stammer fra Midøsten. Ordet
Islam stammer av slm, som er en
ordrot. Dette ordet kan bety fred, undertakelse og lydighet. Islam ønsker at
muslimene hører på Guds vilje på alle mulige måter igjennom livet. Hvis
muslimene følger Guds ønsker, kommer de til å få et godt liv.

Det finnes i dag over en
og en halv milliard spredt utover hele verden. Islam ble utviklet i de arabiske
landene, det er grunnen til at de fleste arabere er muslimer. Islam og
muslimene føler sterkt fellesskap med hverandre, uansett hvor de er fra, og om
de er bekjente eller ikke. Dette blir kalt umma,
men muslimer flest bruker bror eller søster i stedet. Men selv om muslimene
føler et sterkt fellesskap, er det fortsatt uenigheter om hvordan det er riktig
å leve, og hvordan de skal forstå Islam sine budskap. Denne religionen spredte
seg voldsomt over store områder, som har gjort at Islam har utviklet seg på
forskjellige måter i verden.

Tro

Islam og muslimer tror
bare på en gud, Allah. Troen på at Gud er en og evig er veldig viktig i Islamsk
lære. De mener at Gud skapte verden og at han bestemmer over alt han har skapt.
Det er både engler og profeter i Islam, men de er ikke gudommelige. Muslimer
tror at Gud har talt til menneskene gjennom Muhammed, en profet. De mener at
Guds ord ble fortalt gjennom profeten Muhammed til folket, Guds ord ble senere
Koranen, den hellige boken til muslimene. Siden de fleste ikke kunne lese eller
skrive på den tiden, gikk Muhammed rundt og gjenfortalte det budskapet han fikk
av Gud til folket. Muhammed fikk åpenbaringer av Gud i en rekke år, helt til
han døde. Muhammed spiller en stor rolle i Islam, han regnes som et forbilde
for alle muslimer. Livet til Muhammed blir kalt for profetens sunna, som er
tradisjonen til profetene.  Livet til
Muhammed ble skrevet ned i en fortelling som heter hadith, sammen med koranen viser disse tekstene en riktig og grei
levemåte i Islam.

20 år etter Muhammed
døde, var alle åpenbaringene som han fortalte samlet i en bok, koranen. Koranen
er en del av skolegangen for muslimer, de må lese forstå hva de handler om,
dette finnes også i Norge. De fleste muslimer har som mål og lære Koranen
utenat, dette kaller de «å bære Koranen i sitt hjerte». Det grunnleggende i Islam
er at Muhammed er Gud sin største profet, og at Koranen er Guds ord.

Sunni og sjia

Muhammed
fikk ikke fortalt hvordan fellesskapet i Islam skulle ledes, han fikk heller
ikke fortalt hvem. Dette førte til konflikter blant muslimene. Dette er grunnen
til at Islam ble delt i to hovedretninger, Sunni og Sjia.

Sunna (tradisjon)
og sunnimuslimene mente at læren og tradisjonene var viktig etter Muhammeds
død. De ønsket å velge en egnet leder, og lederen trengte ikke å være i slekt
med Muhammed. Muhammeds stedfortreder (etterfølger) ble kalt kalif. Det ble
valgt ny kalif da lederen døde. Denne måten fikk best resultat av de to.

Sjiamuslimene
ville at lederen skulle være i slekt med Muhammed, de mente han utpekte sin
fetter og svigersønn Ali som leder. Han og etterkommerne hans ble kalt imamer. Hvis
man var imam, har man fått gudommelig veiledning av profeten selv.
Sjiamuslimene tror den siste imamen skjuler seg hos Gud, at en dag vil han
komme å gjøre verden rettferdig.

Den
viktigste forskjellen mellom Sunni og Sjia er at Sjia har fått de fem daglige
bønnene ned til tre bønnetider istedenfor fem. Ellers er det mange likheter
mellom hovedretningene, det er i tillegg godt forhold mellom retningene.

De fem søylene

Gud
har gitt alle muslimer plikter de må utføre, dette kalles de fem søylene. Disse
pliktene er veldig i Islam, det er grunnen for at pliktene har fått navnet
søyler, det er de som bærer Islam.

Den
første søylen er Trosbekjennelsen
(SHAHADA), muslimene skal gjenta denne trosbekjennelsen på arabisk hver
eneste dag. «Det er ingen gud uten Gud, og Muhammed er hans profet» er ordene
som skal gjentas hver dag i Islam. Dette skal de gjenta både i hjemmet og i
moskeen.

Bønnen (SALAH)
er den andre søylen i Islam, og det er en veldig viktig side av det religiøse
livet til en muslim. Man burde helst be fem bønner til bestemte tider hver dag.
Når man skal be, er det viktig å være ren. Det er fordi muslimene bruker hele
kroppen da de tilbe Gud. I tillegg bruker mange muslimer et bønneteppe. Man
skal alltid vende seg mot den hellige byen Mekka når man ber.

Den
tredje søylen i Islam, er fasten (SAUM).
Alle voksne, friske muslimer er pliktet til å faste i den niende måneden i
Islamsk kalender. Å faste vil si å ikke spise, drikke, eller røyke fra
soloppgang til solnedgang. Denne måneden heter ramadan, dette er et minne om da
Muhammed fikk sin første åpenbaring. Å tenke på andre, er også et viktig tema i
fasten. Ramadan blir avsluttet med en fest som heter id al-fitr.

Den
tredje søylen er den religiøse skatten (ZAKAH). Muslimene betaler til zakah,
det vil si å gi penger til personer som trenger det, eller til et arbeid i
moskeen (Gudshus). Alle som har mulighet, har som plikt å hjelpe andre. Det er
en viktig del av Islam å ta vare på hverandre.

Den
siste søylen i islam, er Pilegrimsreisen (HADSJ). Alle muslimer pliktes til å
dra til den Mekka i den tolvte måneden i Islamsk kalender hvis de har mulighet.
Over tre millioner pilegrimer kommer til Mekka hvert år. Pilegrimsreisen
avsluttes med feste id al-adha. Festen
skal minnes om profeten Ibrahim (Abraham) ville ofre sønnen for Gud. Men Gud
var barmhjertig og ba han slakte et dyr. Derfor skal muslimer ofre et dyr under
denne høytiden.

Moskeen

Moskeen
er det viktigste stedet for muslimenes religiøse liv og fellesskap. Det er sted
for bønn og koranskole. Men det kan i tillegg være et sted å møte venner og
bekjente, moskeen brukes også til å feire høytider og andre festdager. Det er
flere rom i moskeen, bønnerommet står alltid i sentrum. Det finnes ikke noen
form for stoler i bønnerommet, bare myke tepper. Hvis man skal gå inn i
bønnerommet, er det svært viktig å ta av seg skoene. Moskeen peker tydelig mot
den hellige byen Mekka, det er i tillegg en nisje (spesifikk område) i veggen
som styrer mot Mekka. Moskeer ser ofte veldig fine ut, de har vanligvis en
kuppel, og tårn på siden. Det er ingen bilder i moskeen, det er heller rikt
utsmykket med forskjellig pynt. Det er en bønneleder som leder hver bønn i en
moske, dette kalles imam i sunni-islam.

Musikk og kunst

Arabisk er Gud eget
språk, derfor er den arabiske lyden veldig viktig. Nesten alle bønnerop er en
sang, som blir spilt på arabisk. Den viktigste formen for religiøs musikk er å
framføre tekster fra Koranen på en syngende måte. Musikk, dans og sang har som
alltid vært veldig populært for muslimene, på fester og i hverdagen. Det finnes religiøse bevegelser som
setter musikk og dans veldig høyt, som sufismen. Kunsten i Islam er svært
utbredt i verden, selv om det er svært ulike kulturer. Kunsten er ganske lik,
all kunsten er inspirert av Muhammeds lære som ble skrevet i Koranen. Islam sin
arkitektur håndverk og kalligrafi (skriftkunst) fikk en veldig rik utvikling.
Moskeer er et godt eksempel på arkitekturen i Islam. I islamsk bildekunst var
det ikke lov å avbilde levende vesener (samt Gud).

Viktige
hendelser

Islamsk historie går helt
tilbake da Gud skapte jorden. Adam var ikke bare det første mennesket på jorda,
men han blir regnet på som den første muslimen og den første av Guds profeter. Etter
Adam ble det sent flere profeter. Alle har snakket om Guds vilje til
menneskene, Gud sendte flere profeter for å minne menneskene på hva de hadde
blitt fortalt. Den aller største profeten var Muhammed, han og andre profeter er
en stor del av islamsk historie.

Muslimer
i Europa og Norge

Mangfoldet i Europa har
økt massivt de siste 50 årene, det bor i dag rundt 20 millioner i verdensdelen.
Mange muslimer har flyktet eller innvandret til Europa. Blant de religionene
som er i Europa, er Islam den største ikke kristne religionen. De første
muslimene innvandret til Norge på 1960- tallet, mange hadde en plan om å tjene
penger og arbeide. Men på 1970-tallet ville ikke landet ta inn flere
innvandrere, det var fordi den økonomiske situasjonen var endret. Det er i dag
muslimer fra Iran, Irak, Bosnia, Somalia og Kosovo som bor i Europa og Norge.

Islam i dag- utfordringer

Hvis man ser på
forskjellige medier, kan det gi et ganske negativt og dårlig inntrykk av alle
muslimer. Ofte i sammenheng med vold eller terroraksjoner skjer dette, noen
velger derfor å ta avstand fra andre muslimer. Noen muslimske grupper bruker
terror eller vold for å vise sine synspunkter, disse gruppene kan gjøre at
andre muslimer blir sett på som farlig eller en fiende. Mange kan også mene at
det er feil av muslimske kvinner å gå med hijab(slør/skaut). Noen plasser kan
de bli bortvist hvis de bruker hijab. Islam ønsker at muslimer skal kle seg med
respekt uten å bli sett på som umoralsk, i tillegg skal det være et skille
mellom kvinner og menn. Kvinner bruker derfor hijab for dekke seg til forhånd
til menn